top of page

Właściwe szkolenie jest istotnym aspektem dobrej i odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Dane mi było pracować z wieloma różnymi zwierzętami i ich właścicielami w miejscowości Warszawa od 2000 roku. Wszystkie moje usługi szkolenia zwierząt są stworzone, aby zapewnić Twojemu zwierzęciu indywidualną uwagę i opiekę, której potrzebuje.

Podopieczni_Pauli-16.JPG

KONSULTACJE BEHAWIORALNE

Spotkania w celu ustalenia planu terapii zachowań niepożądanych u psa odbywają się w domu właściciela i trwają zazwyczaj ok 1,5 h. Podczas wizyty przeprowadzam szczegółowy wywiad z opiekunem, dokonuje obserwacji zwierzęcia oraz otoczenia w jakim funkcjonuje. W swojej praktyce stawiam na holistyczne podejście do terapii niepożądanych zachowań, co w praktyce oznacza wzięcie pod uwagę nie tylko samego behawioru psa, ale również organizacji jego życia codziennego, otoczenia, kwestii dietetycznych, zdrowotny, predyspozycji genetycznych, przeszłości i innych. Pozwala mi to na wnikliwą analizę każdego przypadku. Konsultacja behawioralna kończy się wspólnym omówieniem problemu oraz ustaleniem zaleceń w terapii, które przesyłam właścicielowi w formie raportu. Podczas wizyty pokazuje również opiekunom jak prawidłowo pracować z psem dla osiągnięcia zamierzonego efektu. Po zakończeniu konsultacji jestem w stałym kontakcie z właścicielami psa i na bieżąco wyjaśniam/modyfikuje zalecenia w terapii.


JAK DŁUGO TRWA TERAPIA?

Trwała zmiana zachowania psa zależy od wielu czynników m.in: stopnia jego nasilenia, długości trwania czy zaangażowania opiekuna. W przypadku mniej złożonych zachowań wystarczy jedna konsultacja oraz praca zgodnie z ustalonymi zaleceniami. Jeśli problem behawioralny jest bardziej wymagający proponuję opiekunowi indywidualnie dobrany plan pracy, który zakłada cykliczne spotkania (ich ilość jest wspólnie ustalana na bieżąco, w miarę postępów psa).


W CZYM MOGĘ POMÓC?

Przykładowe problemy z którymi pracuje:

- zachowania agresywne (w stosunku do ludzi jak i innych zwierząt)

- zachowania lękowe

- lęk separacyjny

- reaktywność, zachowania destrukcyjne (również autodestrukcyjne)

- konflikty w stadzie zwierząt

- wprowadzanie do domu nowego członka rodziny 

- wiele innych 


JAKA JEST CENA?

Cena pierwszej konsultacji to 220 zł z dojazdem na terenie Ursynowa. 

Wilanów/Mokotów/Centrum/Włochy/Ursus/Ochota - 250 zł

Pozostałe dzielnice - 300 zł. 

Cena kolejnych spotkań kontynuacyjnych to 120 zł na miejscu lub 140 z dojazdem do klienta

Konsultacje behawioralne: Usługi
bottom of page